Ma Pháp Sư

Ma Pháp Sư

Đóng vai kiểm soát hành động của kẻ thù, kỹ năng tạo những tia laze hoặc những quả cầu trọng lực gây sát thương lớn. Bên cạnh đó còn có khả năng ngưng đọng thời gian hoặc tăng tốc thời gian hồi chiêu cho đồng đội.

  • Băng Cầu Băng Cầu Ngưng tụ khí lạnh rồi bắn ra 1 quả cầu băng nhỏ.
  • Ma Cầu Ma Cầu Tạo ra một quả cầu năng lượng phía trước và nổ tung nó.
  • Chấn Động Chấn Động Thi triển ma lực tấn công xung quanh đánh lui địch, có hiệu quả phá giáp cao
  • Hỏa Diệm Hỏa Diệm Dùng lửa tấn công về phía trước.

Ám Sư Chiến Sĩ 1 Hệ Ám Cường hóa hiệu quả kỹ năng Hệ Ám

Quang Sư Chiến Sĩ 2 Hệ Quang Cường hóa hiệu quả kỹ năng Hệ Quang