Lính Đánh Thuê

Lính Đánh Thuê

Lối tấn công chậm nhưng đầy uy lực và mạnh mẽ, khả năng phòng thủ cao, còn có thể hỗ trợ đồng đội. Có nhiều kỹ năng tạo thành lốc xoáy, đánh bom và những tiếng thét tạo thành buff hỗ trợ.

  • Phi Thân Phi Thân Sau khi tấn công đối thủ bằng vai, tiếp tục tấn công đánh bay đối thủ.
  • Xung Kích Xung Kích Dùng vũ khí đập mạnh xuống đất tạo Sóng Xung Kích.
  • Phá Giáp Phá Giáp Nhảy lên và dùng vũ khí đập mạnh xuống đất, tạo thành sóng khí đánh lui địch, có hiệu quả Phá giáp cao.
  • Đấm Móc Đấm Móc Dùng tay phải đấm bay đối thủ.

Cuồng Sát Chiến Sĩ 1 Hệ Ám Cường hóa uy lực kỹ năng cận chiến.

Hủy Diệt Chiến Sĩ 2 Hệ Ám Khi dùng kỹ năng có thể tăng phòng thủ, cường hóa uy lực kỹ năng.