Chuỗi sự kiện Vui Trung Thu
23-09-2018

Đại Chiến Đấu Rank

Thời Gian

  • 5h00 ngày 23/09 - 4h59 ngày 27/09

Phạm Vi Áp Dụng

  • Tất cả máy chủ

Nội Dung

  • Mỗi ngày hoàn thành các nhiệm vụ Đấu Rank sẽ nhận được phần thưởng tượng ứng (Các mốc phần thưởng sẽ reset mỗi ngày vào lúc 4h59).
Trận thắngPhần thưởng
Tham gia 5 lần Xu Rồng x10
Trang Sức Tóc Rùa Biến(1 Ngày) x1
Thắng 10 lần Mầm Lửa Pandora x2
Quà Tẩy Huy Hiệu-Sơ x5
Thắng 20 lần Xu Rồng x50
Trứng Tinh Linh-Hiếm x1
Thắng 30 lần Xu Rồng x100
Trứng Tinh Linh-Hiếm x2

Lưu Ý

  • Mỗi ngày vào lúc 5h, users phải logout (hoặc tắt game) và vào lại để thấy event ngày hôm sau.